Tìm kiếm nâng cao
Sản phẩm tiêu biểu
Trang chủ Ngành đóng tầu Lỗ luồn dây các loại
Lỗ luồn dây tàu 6500 tấn của công ty đóng tàu bến kiền, phà rừng

 

Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Toàn Thắng
ĐC: KHU CÔNG NGHIỆP YÊN XÁ - HUYỆN Ý YÊN - TỈNH NAM ĐỊNH

 
ĐT: 0228.395.2222: FAX 0228.395.2127
DĐ: 0916.860.873 - 0913.296.319 – 0915.606.196
 
WEB:toanthangcasting.vn
Email: ctytoanthangnd@gmail.com